Uansett Hva Du TROR På Så Blir Det SANT!
Photo by Arthur Brognoli from Pexels

Uansett Hva Du TROR På Så Blir Det SANT!

Å tro på “noe”; om det er positivt eller negativt; kan vi si er en illusjon. 

Fordi begge deler vil hjernen din gjøre alt den kan for å overbevise deg om er sant

Definisjonen ifølge google er: en aksept for at noe eksisterer eller er sant, spesielt uten bevis. Eller tillit eller tro til (noen eller noe).

Vi tror at noe er sant selv om vi ikke har bevis for det og så produserer hjernen alle bevisene for at det vi tror på, faktisk blir sannheten. 

Hvorfor ikke velge å tro på det som er mer positivt da?

Hvis du tror på noe som ikke tjener deg; som for eksempel at du alltid har vært stor; det er medfødt; så vil hjernen din gjøre alt den kan for å overbevise deg om at det er sant. Den vil gjøre alt den kan for å “holde” deg slik, fordi du angivelig i følge troen din “alltid” har vært slik og det ligger i genene dine å ha denne størrelsen.  

Hjernen vår vil ha rett uansett om det er til det beste for oss eller ikke.

Hvordan tro på noe nytt når du har produsert masse bevis for noe annet i lang tid da?

Still deg tvilende til sannheten

Det jeg mener med dette er at hvis du er klar over at du tenker noe som ikke tjener deg; som at du har alltid vært stor og det ligger i genene dine; så still deg selv tvilende til dette. 

Er det virkelig sant at du alltid har vært stor? 

Kan du være absolutt helt sikker på at du alltid har vært stor? 

Er det noen gang i din livshistorie at du ikke var stor? Let etter bevis som gjør din nåværende tro vaklende og ikke så sikker lengere. Så tvil i ditt eget sinn rett og slett. Lur deg selv til å tro noe som tjener deg bedre i det lange løp. 

Hvis du stiller deg tvilende til sannheten du tror på, så åpner du opp for at det finnes andre sannheter. Andre sannheter hjernen din vil produsere masse bevis for er sanne, men du må tro på en ny “sannhet” før hjernen går inn for å produsere bevisene.

Hva velger du å tro på?

-Eli 

Trenger du hjelp? Ta kontakt her for en uforpliktende samtale hvor vi kan finne ut om dette er noe for deg.

Legg igjen en kommentar